top of page

Coronavirüs ile gelen duygu türbülansına Dr. Bach çiçek Özleri ile çözümler


Dünkü yazımda, bu zor günlerde duygularımız yaşadığımız iniş çıkışlar sonucunda oluşan trübülansları bir az olsun dengelemek adına sizlere destek olması için derslerimde verdiğim bazı bilgilerimi paylaşma sözü vermiştim.

İşte kullanım kolaylığı olarak ilk aklıma gelen sihirli minik yardımcılar;

Dr. Bach Orjinal Çiçek özleri; insanlığın sevinç ve mutluluğa ulaşmasına yardımcı olmak için kurulan 38 adet Çiçek terapi sistemidir.


DR. BACH KİMDİR?

Dr. Bach çiçek özleri şifası sistemi; tanınmış bir hekim, patolog ve bakteriyolog, olan Dr. Edward Bach tarafından 1928-1930 yıllarında keşfedildi.


Felsefesi

Dr. Bach;

“Hastalık, tam olarak ruhani benliğimiz ile ölümlü benliğimiz arasındaki çatışmanın sonucudur.”

“Hastalık, müdahalelere verilen tepkidir. Başkalarının bizim hayatımıza müdahale etmelerine ve zihinlerimize kuşku, korku veya aldırmazlık hisleri ekmelerine müsaade ettiğimizde gerçekleşir.”

“Sağlık ve mutluluk kendi doğamızla uyum içinde olmamızın ve bireysel olarak her neye uyuyorsak o işi yapmamızın neticesidir.” demiştir.


Temel çatışmaları temsil eden yedi grup

 1. Korku

 2. Tereddüt

 3. Mevcut duruma dair ilgi yetersizliği

 4. Yalnızlık

 5. Etkilere ve fikirlere karşı aşırı hassasiyet

 6. Bunalım veya ümitsizlik

 7. Başkalarının refahı için aşırı özen gösterme


ŞİFALANDIRMA EVRELERİ

 1. Barış

 2. Umut

 3. Keyif

 4. İnanç

 5. Kararlılık

 6. Anlama, bilme

 7. Sevgi

Şifa yöntemlerinin seçimi

Her “Remedy “ temel insani duygular ile ilişkilidir. Her biri belirli bir karakteristik (yaratıcılık, hayal, açık görüşlülük, öğrenme, cesaret, sebat,canlılık, iyilik vs..) veya duygusal(üzgün, kırgın, stresli, bezmiş, kızgın, mutlu..) duruma yöneliktir.


Bazı hastalıların ruhsal-zihinsel nedenleri

Aşırı Kilo: Hayattan korkma. İncinme, aşağılanma, eleştiri veya cinsellikten korunma ihtiyacı duyma, duygulardan kaçmak güvensizlik.

İshal: korku, reddetme, kaçış

Boyun ağrısı: Hayata bakış açısından esnek olamamak. İnatçılık. (hep tek yönden bakanlar)

Migren: kusursuz olma isteğiyle kendi üzerinde aşırı baskı yaratma. Çok fazla bastırılmış öfke. Hayatın akışına direnme. Cinsel korkular.

Bronşit: Huzursuz bir aile ortamı. Tartışmalar ve bağrışma. Bazen sessiz sürtüşmeler.

Mide Rahatsızlıkları: büyük korku, dehşet. Yeni den korkmak, Yeniyi özümseyememe.

Yatağı Islatmak: ana-babadan (özellikle babadan) korkmak. Fiziksel olarak ya da ruhsal olarak korku.

Kulak Ağrısı: öfke. İşitmek istememe. Tartışan ana baba.

Baş Ağrısı: Kendini eleştirme, korku. Kendini muteber görmeme.

Hazımsızlık: korku, endişe, dehşet hissetme, sızlanma ve homurdanma.

Yüksek Tansiyon: Uzun sureli çözülmemiş duygusal sorun. Düşük Tansiyon: Çocukken yeterince sevgi görmeme-nasıl olsa işe yaramayacak duygusu.

Alerjiler: Kime karşı alerjiniz var. Biriyle anlaşamadığınızı düşünüyorsanız ve bunu ciddi bir sorun haline getirmişseniz, vücut kendini devreye sokar ve bu işin ne kadar ciddi olduğunu size gösterir; Kendi gücünü yâdsıma.

Gastrit: süregelen belirsizlik. Kötü beklentiler. Kaygılanma.

Öksürük: dünyaya bağırma arzusu. “beni dinleyin, beni görün” haykırışı.

Yaralanmalar: kendine kızma. Öfkeyle için için yanma. ( genelde öfkeli olduğumuz zamanlarda bedenimizi bir şekilde yaralarız)


Nasıl Kullanırız?

İhtiyaç duyduğunuz, baş etmekte zorlandığınız duygu durum bozuklukları için tayin ettiğiniz bir veya bir kaç (6'ya kadar) çiçek özünü bir araya getirebilecek uzmanlardan yardım ve destek isterseniz size yollayacakları remedy karışımını günde 4 kez aç karnına 4 damla olarak alabilirsiniz. Unutmayın; maddenin kendisi ile değil enerjisi ile iyileşeceksiniz. Tüm dünyada bebeklere, çocuklara, hamilelere ve yaşlılara güvenle kullandırılabilen reçetesiz ürünlerdir.


Dr. Bach ile duygulara yardım paketleri;

•12 Şifacılar kişilik tipleri,

•“7 Yardımcılar” travmatik olaylara

•“İkinci 19” kronik durumlarda ki “duygusal tepkiler” e destek olur.


Bu gün size On iki şifacılardan bir kısmını vereceğim. Her gün arkası yarın şeklinde kaldığım yerden devam edeceğim.


İşte On iki şifacıların bir kısmı;

Bach Çiçek özleri açıklamaları; Ruhunuzun karakteriyle (yaratıcılık, hayal, açık görüşlülük, öğrenme, cesaret, sebat, canlılık, iyilik vs..) gerçek doğanızın arasındaki ilişkiyi anlatır.

Mesela;

Hastalandığımızda nasıl davranırız?

Baskı altında neler hissederiz?

Başkalarında hayran olduğumuz veya sevmediğimiz davranışlar..


12 şifacılar” Kişilik Tipleri1. AGRIMONY ; Kasıkotu

“Tasasız” maskesi altında,

SAKLI KAYGI

Kişilerin dışta normal ve sağlıklı görünürlerken, içte daha derin ciddi

bozuklukları gizleyen süreçlerinde kullanmaktır.

Bu remediye ihtiyaç duyan kişi endişelerini neşeli bir maskenin ardına saklayandır.

Kişi sakinlikten hoşlanır ve her zaman neşeli, şakalar yapmaktan hoşlanan ve tartışmalara engel olmak için ne gerekirse yapacak biri olduğundan, insanlar onunla vakit geçirmeye bayılırlar.


agrimony bach remedy

Fakat Agrimony’lerin, her ne kadar özünde çok bağımsız kimseler olsalar da, yalnız kalmayı hiç istememelerinin nedeni kendi problemlerini hatırlamamaktır.

Kaygılarını, hastalıklarla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, mizah duygularının ardına gizlerler çünkü hayattan keyif alma olasılıklarını yitirmekten korkarlar.Zaman zaman, kendilerini kendi endişelerinden uzaklaştırmak için uyuşturucu veya alkol kullandıkları olur.2. CENTAURY ; Kantaron

İradesiz ve Kontrol edilebilen, sessiz ve aşırı endişeli, hayır diyemeyen

Başkalarının dayatmalarına izin verir hatta başkaları tarafından sindirilirler. Genelde utangaç, sessiz, hatta pasif olmanın yanı sıra düşük irade gücüne sahiptirler.

Rica etmekten duydukları kaygıdan ötürü başkalarıyla işbirliği yapmayı istemekten ziyade onların boyunduruğu altına girmeyi tercih ederler.


Centuary (Kantaron) çiçek özü

Her ne kadar bu ilişki durumlarından ötürü doyumsuzluk hissi yaşıyor da olsalar, bir yüzleşme riskiyle karşı karşıya kalmamak adına kendi arzu ve kabiliyetlerini reddedeceklerdir.

‘Doğru olan şeyi yapmak’ için kaygılandıklarından, başkalarının söylemlerinden kolayca etkilenirler.

Kantaronun OLUMLU POTANSİYEL durumu, isteyerek ve sıkıntısız ama kendi ihtiyaçlarını da göz ardı etmeksizin hizmet eden insanlarda görülür. Kendi fikirlerini iyi ifade etme, bunları savunma ve beraberindekilerle güzelce bağdaştırma yetisine sahiptirler.


3. CERATO - Boynuzlu

Kendine ve sezgilerine güvensizlik

BAŞKALARININ TAVSİYE VE ONAYINA İHTİYAÇ DUYMA

Cerato, karar verirken kendi sağduyularına güvenmeyen insanlar içindir.

Aslında ne istediklerini ve neye ihtiyaçları olduğunu bilmelerine rağmen ve her ne kadar içlerinde bilgelik de olsa ve belki de yüksek ölçüde sezgisel de olsalar;

devamlı başkalarının tavsiye ve onaylamalarına ihtiyaç duyarlar ve kendilerine güvenmekten ziyade başkalarının tavsiyesine uyarak yollarını kaybedeceklerdir.

Hasta olduklarında, başkaları tarafından önerilmiş bir tedavi yöntemleri zincirini izlemeye yatkınlardır.

Cerato’nun OLUMLU POTANSİYEL durumu, kendi sağduyularına inanıp bunu takip eden insanlarda görülür. Kendilerinden gayet emin ve kararlı bir halde, gerçek öz çağrılarını bulma ve bunun peşinden gitme yeteneğindelerdir.

Hindiba, aşırı sahiplenme özelliğindeki, başkalarına bencilce ve çıkarcı bir özenle yaklaşan kişiler içindir.

Bu inatçı kişiler, diğerlerinin kendi özelliklerine alışmalarını isterler; eleştirel, müdaheleci ve dırdırcı olabilirler. Karşılığında bir şey beklemeden vermek onlara zor gelir.


4. CHİCORY - Hindiba

Sahiplenici, Aşırı Koruyucu

Hindiba, aşırı sahiplenme özelliğindeki, başkalarına bencilce ve çıkarcı bir özenle yaklaşan kişiler içindir.

Bu inatçı kişiler, diğerlerinin kendi özelliklerine alışmalarını isterler; eleştirel, müdaheleci ve dırdırcı olabilirler. Karşılığında bir şey beklemeden vermek onlara zor gelir.

Yalnız olmaktan hoşlanmazlar ve sanki diğerlerinin göreviymiş gibi devamlı ilgi ve hizmet beklerler, buna en tipik örnek olarak, erişkin haldeki çocuklarını baskıcı bir sahiplenmeyle parmağında oynatan ebeveyn verilebilir.

Güçlü olmalarına rağmen, kendilerini acındırır ve çok kolay darılırlar. Bazı Hindiba bireyler ilgi toplamak adına hasta numarası yapabilirler, örneğin kızı her evden ayrılmak istediğinde ‘kalp ağrıları’ yaşayan sahiplenici ebeveyn.

Genelde oldukça konuşkan, dik kafalı ve tartışmacı olurlar. Hindiba ilgi çekmek için devamlı ve manasız taleplerde bulunan çocuklar için de iyidir.

Hindibanın OLUMLU POTANSİYEL DURUMU, diğerlerine bencillikten uzak bir biçimde özen gösterip, hakiki bir anne sevgisi sunma yetisine sahip kişilerdir.

Karşılığında bir şey beklemeden verir, sevdiklerinin kendileri olmalarına ve kendi hayatlarını yaşamalarına izin verirler.

Kendilerini eksiksiz ve özgüvenli hissettiklerinden, sevilmeye değer olduklarını görmek için başkalarının onayına ihtiyaç duymazlar.


Arkası yarın sevgili kardeşlerim... TAKİPTE KALIN!

Sevgiyle ve sağlıkla kalın.

En önemlisi evde kalın:)


Gaye Döşer189 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


Facebook profilinizi kimlerin ziyaret ettiğini takip etmek isteyebileceğiniz birçok neden var. Belki yeni bir iş için pazardasınız ve mevcut işvereninizin etrafta dolaşmadığından emin olmak istiyorsunuz. Ya da belki de profilinizde en çok hangi arkadaşlarınızın gezindiğini merak ediyorsunuzdur. Sebebiniz ne olursa olsun, Facebook profil ziyaretçilerini takip etmenin birkaç farklı yolu vardır. En popüler yöntemlerden biri facebook takip programı kullanmaktır.

Like
bottom of page