top of page

Dr. Bach Çiçek Özleri "İkinci Ondokuzlar"

İkinci “ Ondokuz” lar

Duygusal tepkilere göre seçebileceğimiz Remedy’lerdir.

Korku, suçluluk, kızgınlık, sevinç, mutluluk, üzüntü, kıskançlık, başarısızlık, tükenmişlik gibi…
1-19. ASPEN Titrek kavak


Kaynağı belirsiz korkular

Ani Endişeler

Rüya, ölüm korkusu
2-19. BEECH Kayın


Diğerlerine hoşgörüsüz

Eleştirel
3-19. CHERRY PLUM Kiraz eriği


Kontrol kaybetme korkusu

Gergin, sinir krizleri

İntihar eğilimleri
4-19. CHESTNUT BUD Kestane çekirdeği


Hataları tekrarlayanlar

Kronik rahatsızlıklar

Öğrenme zorluğu
5-19.CRAB APPLE Yaban elması


Kirlilik hissi

Dış görünüşten hoşnutsuz

«Rescue Remedy» içinde yer alır.6-19. ELM Karaağaç


Sorumluluklar altında

ezilme hissi taşıyan

Bunalmış7-19 HOLLY Çoban Püskülü


Kuşku duyan, sinirli, kızgın

Haset duyan

Kıskanç olanlar
8-19 HONEYSUCKLE Hanımeli